Aplikace Green Data online
Nepřerušujte prosím tuto operaci!
Probíhá nezbytný a velmi sofistikovaný filtrační výběr ze všech cca 2,25mil. skutečně aktivních firem ČR.
Doba zpracování závisí na složitosti zadání a především na kvalitě a stabilitě vašeho připojení k internetu.
Vyčkejte několik desítek sekund až max. několik málo minut.

Aplikace je optimalizována pro Firefox a Chrome. V ostatních prohlížečích může pracovat pomaleji.

Varování: aplikace v prohlížeči Safari nepracuje správně.


Po zpracování se vám vpravo v kalkulačce zobrazí aktuální počet záznamů a cena s dalšími funkcemi:
zobrazit vzorek databáze,
uložit váš výběr,
zobrazit a vytisknout Rekapitulaci,
odeslat zadání ke zpracování,
koupit výběr databáze on-line.

GARANCE

Společnost Český marketing s.r.o., jako zpracovatel, garantuje, že databáze obsahují přesné a aktuální identifikační registrační údaje firem v rozsahu GARANCE 98% na obsah databází oproti veřejným zdrojům státní správy a veřejným zdrojům internetu a tuto garanci poskytuje na dobu 30 dnů od datumu dodávky odběrateli. (viz. Obchodní podmínky)

On-line filtrační systém umožňuje odběrateli předem získat vzorek databáze ještě před objednávkou.

Za dobu činnosti společnosti Český marketing s.r.o. nebyla uplatněna jediná garance.